11/7/13

Chispa al habla: Qué bien lo pasé en: https://www.facebook.com/BeeldigLommel?fref=ts
http://www.lommeltv.be/levende-beeldenfestival-beeldig-lommel-2013
Chispa speaking: It was such a great time at: https://www.facebook.com/BeeldigLommel?fref=ts